ייפוי כח מתמשך

השאיפה של כולנו, כבני אדם הא להזדקן בכבוד ולא להיות סמוכים  על עזרתם של אחרים. למרות זאת  מגיע שלב בחיים שבו היכולת שלנו לתפקד בחיי היום יום הולכת ופוחתת. בדרך כלל בשל מגבלות של גיל וגוף יש צורך שאחרים יעשו  במקומנו פעולות  שונות , החל מקניות , דרך הליכה לבנק לטפל בכספים ובזכויות שונות וכלה בפעולות הנוגעות לטיפול רפואי וסיעוד.

עד לאחרונה היכולת למנות אדם שיטפל בעניינים  אלה הייתה מוגבלת והצריכה במקרים רבים פניה לבית משפט  המוסמך . הבעיה הייתה כאשר האדם הנזקק לא היה כשיר פיזית ומנטלית להורות מה לעשות ברכושו ובגופו .

סוגיה זו באה לידי פתרונה באמצעות הליך המבוצע על ידי משרדנו והינו הכנה וביצוע של ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך. הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

האדם בוחר מרצונו בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה (הידרדרות במצבו). הידרדרות במצבו יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו. הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם. על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו.

ישנם שני סוגים של יפוי כח מתמשך , האחד , ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים שמתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.
הממנה יכול לקבוע קביעה כללית – כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".

הינכם מוזמנים  להגיע למשרדנו לשם קבלת ייעוץ בעניין.