דיני עבודה

בית המשפט העליון קבע באחד מפסקי הדין החשובים שיצאו תחת ידו  כי תכליתו של משפט העבודה היא להעניק לעובד זכויות מינימליות שהחברה האנושית סבורה שיש להעניקן לכל עובד. למשפט העבודה יש חלק משמעותי בכל הנוגע לחוקי מגן זכויות עובדים, איגודים מקצועיים, הסכמים קיבוציים ועוד.

במהלך השנים האחרונות מתרחשים  תהליכים ותמורות  בדפוסי ההעסקה בשוק העבודה הפרטי  וגם במגזר הציבורי ואשר מבססים ראיה מרחבית ומקיפה  של יחסי עובד ומעביד.  בנוסף, הסדרי ההעסקה כפי שמתקיימים היום כמעט בכל תחומי העבודה משנים באופן משמעותי את עולם העבודה ואת מערכות היחסים שבין המעסיק לבין העובד.

כאשר עובד נחשף להתנהלות בעיתית מצד מעסיקו הרי שנקודת הפתיחה שלו לצורך שמירה על האינטרסים ועל זכויותיו הבסיסיות , נחותה ביחס ואל מול המעסיק . בסופו של יום העובד צריך להביא פרנסה למשפחתו והוא אינו מחזיק בכח הנדרש כדי להתמודד עם המעסיק . למשל, חוזי העסקה יכולים להכיל הוראות שעשויות להיות לא הוגנות עבור העובד.

במצב כזה , נוכחות של  עורך דין מתחום דיני העבודה חשובה . משרדנו  מבין וערוך לקראת האתגרים העומדים בפני עובדים ומעסיקים אשר מתמודדים עם בעיות עבודה מורכבות. הניסיון הרב של משרדנו בתחום דיני העבודה כולל; פיטורים בלתי חוקיים, הטרדה במקום העבודה, פיטורים, זכויות סוציאליות  והסכמי עבודה .