מרכז גישור

כאשר פלוני טוען כי אלמוני חייב לו 100 שקלים ישנם שני מצבים אפשריים , הראשון , שאלמוני טוען כי אינו חייב ולו שקל אחד לפלוני. במצב השני , אלמוני טוען  כי הוא אכן חייב לפלוני כסף אך לא 100 שקלים. על פניו זה אינו אותו סכסוך. במצב הראשון יש מחלוקת על עצם קיומו של החוב . במצב השני אין מחלוקת כי קיים חוב אך יש מחלוקת על  סכום  החוב .

בשני המצבים , הצדדים אולי יפנו לקבלת הכרעה שיפוטית , הליך שיטיל על הצדדים הוצאות רבות ויגרע מהם זמן יקר ולא תמיד התוצאה שתתקבל תהיה תוצאה טובה עבור שני הצדדים. בשני המצבים נוכחות של גורם שלישי יכולה להביא לידי הסדר שישקף את רצונות הצדדים ויביא לידי פתרון שחוסך זמן יקר וכסף רב. 

ישוב סכסוכים בהסכמה  ADR  Alternative Dispute Resolution הינו  גישה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים  אלטרנטיבית להתדיינות המשפטית הפורמאלית. ישנן מספר גישות ותהליכים לשם פתרון סכסוכים שאינן רק באמצעות בית המשפט ובהליך ישוב סכסוכים  יש בו כדי לאבחן את הסכסוך ולהתאים את הליך יישוב  הסכסוך המתאים לו, וזאת על פי מהות הסכסוך ועל פי הצדדים המעורבים בו.

ישנם סכסוכים ומחלוקות,  שניתן להגיע לפתרון המשקף את רצונות הצדדים באמצעות  התאמה נכונה בין הסכסוכים השונים להליכים לפתרונם.  דהיינו ישנה חשיבות רבה בהתאמת ההליך לסכסוך, שכן   קיימים  סוגים שונים  של מחלוקות ושל סכסוכים וכן צדדים שונים הדורשים הליכים משפטיים שונים. לכל אחד מההליכים המשפטיים יש מבנה פנימי והיגיון משלו הייחודיים לו. סכסוך עסקי אינו דומה לסכסוך בין בני משפחה ולא כל סכסוך מבוסס על עובדות אלא גם על רגשות .

הגישור, כאמור,  הינו הליך ליישוב סכסוכים, במסגרתו צד שלישי, המגשר, מעורב בניהול משא ומתן בין צדדים מסוכסכים  והמטרה היא לגבש פתרון לסכסוך בהסכמת הצדדים ומרצונם החופשי. המגשר נמצא במרכז ,בין הצדדים לסכסוך,  כאשר הליך הגישור  מאופיין כהתערבות בסכסוך או משא ומתן על ידי צד שלישי, ניטרלי ומקובל, שאין לו כוח  וסמכות לקבל החלטות וליישב את הסכסוך בין צדדים שהגיעו לתהליך באופן חופשי .  בפועל , הרעיון בבסיס ההליך הוא שהצדדים עצמם צריכים להחליט על תוצאות הסכסוך בעזרת המגשר. 

המגשר במהות, מתערב בסכסוך מתוך כוונה ורצון לעזור לצדדים ליישב את המחלוקות וגם לצמוח ולהתפתח.

הגישור מיושם בתחומים חברתיים וכלכליים שונים ובמסגרת סכסוכים מסוגים שונים , בין השאר: סכסוכי עובד מעביד, סכסוכים משפחתיים, סכסוכי קרקע, תביעות של צרכנים ואף בתחום הפלילי והפנים ארגוני.

להליך הגישור יתרונות רבים ,  פתרון לעומס בבתי המשפט  , התדיינות משפטיות על סכומים קטנים, בירור המחלוקת על ידי גורמים מקצועיים אשר יכולים לפתור את הסכסוך על בסיס מומחיות ייחודית בתחום הסכסוך ועוד .

יתרון נוסף קשור לעלויות  כאשר ההתדיינות המשפטית מחייבת הוצאת הוצאות משפטיות והנגזרות שלהן  המתבטאות בכסף רב , זמן, אובדן הזדמנויות והשפעה שלילית לטווח ארוך על יחסי מסחר ועבודה.

בהליך גישור יש מקום לצדדים לבטא את רצונם ואת תחושותיהם ולהשתתף בעיצוב ההסכם ולשלוט על התוצאה הסופית ,  דבר המביא לתחושת הוגנות , צדק ושביעות הרצון מההליך.

בהליך הגישור ניתן לגבש פתרונות שאינם רק כספיים, אלא גם פתרונות אחרים ויצרתים העונים טוב יותר  על צרכי הצדדים . כמו כן קיים יתרון שקשור לסודיות ההליך אל מול ההליך המשפטי שקיים עקרון הפומביות,  יתרון משמעותי כאשר עוסקים בעסקי.

במהלך השנים האחרונות משרדנו מיישם הליכי גישור  בסכסוכים רבים ובתחומים שונים   וזוכה להצלחה רבה .  משרדנו דוגל  בגישה שעל המגשר לשקף מדיניות גישור שעניינה פתיחת ערוצי תקשורת בין הצדדים, יצירת לגיטימציה לזהות ולזכויות הצדדים המסוכסכים ומאפשר לצדדים ,  להנהיג וליזום את התהליך, לחקור את הבעיה, לאפשר להגיע למידע ולשקף את המציאות הנכונה במציאת פתרון ראוי לכל הצדדים.